Ventilatie is in tijden van het coronavirus een belangrijk thema geworden in de installatiebranche. In 2020 stelde het kabinet zelfs 360 miljoen euro beschikbaar om ventilatiesystemen in scholen te optimaliseren. Inmiddels is het zelfs als basisregel tegen het virus ingevoerd.
Tijdens Installatie Vakbeurs 2021 helpen we de installateur graag om zich beter te oriënteren op dit onderwerp.

Sprekers: Edwin Nijeboer, Marleen Schulte, Frans Noordermeer, Bert van Dorp & Jouke Annema
Masterclass Ventilatie in Scholen

14 & 15 september | Het Klaslokaal
17:00 - 18:30 uur

Masterclass ‘Ventilatie in scholen’

Het ventileren in scholen is een hot topic, zeker als beleidsonderdeel in de strijd tegen corona. De uiteindelijke kwaliteit van een project valt of staat met communicatie en kennis. In deze masterclass worden verschillende invalshoeken uiteengezet, van gebouwbeheerder tot adviseur en van inspectie tot fabrikant van klimaat- en ventilatieoplossingen. Binnen een uur wordt de actuele situatie, problemen en oplossingen rondom ventilatie in bestaande schoolgebouwen uiteengezet, waarna er ruimte is voor een Q&A / discussie met het publiek.

Edwin Nijeboer
Functie: Eigenaar
Organisatie: Nijeboer-Hage technisch adviseurs

Marleen Schulte
Functie: Beleidsmedewerker adviseur
Facilitair Bedrijf
Organisatie: Alfa College

Frans Noordermeer
Functie: Sales engineer
Organisatie: KE-Fibertec

Bert van Dorp
Functie:  Directeur & hoofd R&D
Organisatie: OC Autarkis & Orange climate BV

Jouke Annema
Functie: Technisch directeur
Organisatie: Blygold

Spreker: Marije te Kulve
Marije te Kulve TVVL

15 september | Het Klaslokaal
15:00 - 16:30 uur

TVVL Connect – Gezond binnenmilieu in kantoren

In haar presentatie zal ze ingaan op het belang van een goed binnenmilieu in kantoren. Aan de hand van het Programma van Eisen Gezonde Kantoren en het Binnenklimaatlabel wordt toegelicht hoe de kwaliteit van het binnenmilieu in kantoren gewaarborgd en inzichtelijk gemaakt kan worden.

Functie: Binnenmilieu specialist
Organisatie: BBA Binnenmilieu

Marije te Kulve is werkzaam als indoor climate and lighting specialist bij bba binnenmilieu. Ze heeft een achtergrond in Bouwfysica aan de TU Eindhoven en is gepromoveerd aan de Universiteit Maastricht op onderzoek naar de interactie tussen de invloed van licht en temperatuur op de beleving van het binnenmilieu. Samen met haar collega Atze Boerstra heeft ze het afgelopen jaar gewerkt aan de update van het PvE Gezonde Kantoren (in opdracht van TVVL en Binnenklimaat Nederland). Ook was ze namens bba, samen met TNO en office Vitae, betrokken bij opstellen van binnenklimaatlabel in opdracht van Binnenklimaat Nederland.

Het Programma van Eisen (PvE) Gezonde Kantoren en het nieuwe Binnenklimaat Label hangen nauw met elkaar samen. In het PvE Gezonde Kantoren staan vier onderdelen van het binnenklimaat die gebruikt worden om te toetsen of een kantoor voldoet aan de normen van het Binnenklimaat Label: lucht, licht, klimaat en geluid. Hiermee is het een handreiking om kantoren energiezuinig, gezond en comfortabel te maken. Elk onderdeel heeft 3 ambitieniveaus: Klasse A (zeer goed), Klasse B (goed) en Klasse C (voldoende). In de publicatie staan tips om van de ene naar een betere klasse te groeien.

Om kantoren te helpen de juiste afwegingen te maken met betrekking tot duurzaamheidsdoelen is er ook een bijlage die inzicht geeft in de effecten op de productiviteit en het ziekteverzuim. Het Binnenklimaat Label gaat helpen om de richtlijnen uit het PvE Gezonde Kantoren te versnellen. Het Label zorgt ervoor dat in één oogopslag duidelijk is waar er nog verbetering nodig of mogelijk is.

Het label aanvragen kan binnen www.binnenklimaatlabel.nl en de nieuwe update (2021) van het PvE Gezonde Kantoren is tegen betaling te downloaden op TVVL Connect

Sprekers: John Lens & Remi Hompe
John Lens & Remi Hompe TVVL

15 september | Het Klaslokaal
15:00 - 16:30 uur

TVVL Connect – Platform Binnenklimaattechniek voor iedereen

Platform Binnenklimaattechniek is een onafhankelijk kennisplatform waar de markt, de wetenschap en de experts samenkomen om oplossingen te bieden om kwaliteit van binnenklimaat in gebouwen te verbeteren. Dit doen wij door middel van onderzoek, kennisontwikkeling en het aanreiken van tools en instrumenten zoals keurmerken en labels. Platform Binnenklimaattechniek is een initiatief van Binnenklimaat Nederland en TVVL.

John Lens
Functie: Directeur
Organisatie: TVVL

Remi Hompe
Functie: Directeur
Organisatie: Binnenklimaat Nederland

Vanuit de markt is er steeds meer aandacht voor het binnenklimaat. Maar de technische kennis en informatie over dit onderwerp is gefragmenteerd beschikbaar. TVVL en Binnenklimaat Nederland leveren via hun kanalen al veel kennis maar gaan deze kennis nu ook bundelen op het onafhankelijke platform Binnenklimaattechniek.nl. Op dit platform komt kennis samen en biedt het ook de gelegenheid voor andere stakeholders hierbij aan te sluiten en hun kennis te delen. De website werd door TVVL en Binnenklimaat Nederland gezamenlijk gelanceerd tijdens VSK 2020.

De website wordt inmiddels goed bezocht en er worden door verschillende partijen instrumenten ontwikkeld die op het platform worden geplaatst. Met de website willen we er een echt platform van maken waarin partijen kunnen aanhaken om kennis te ontwikkelen, webinars kunnen organiseren en opleidingen kunnen verzorgen.

 

Platform Binnenklimaattechniek bevat alle informatie en tools voor professionals in de utiliteitssector om energiezuinige gebouwen te creëren, waarbij een gezond binnenklimaat centraal staat.

Zo vind je hier publicaties, instrumenten & tools en kwaliteitstandaarden, waaronder het PvE gezonde kantoren. Het platform is de centrale vraagbaak voor alle professionals in de utiliteitssector, zoals ontwerpers, vastgoedbeheerders, woningcorporaties, adviseurs, onderhoudstechnici (bouwkolomketen), facilitair managers, toezichthouders en de overheid.